Определение № 71 от 08.02.2018 г. по т. д. № 224/2018 г.

Анотация

Въпрос
Промяната в постоянния адрес на ответника – длъжник, настъпила след датата на подаване в местно компетентния заповеден съд на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и преди предявяването на специалния установителен иск по чл. 422 ГПК, съставлява ли по смисъла на чл. 120 ГПК промяна във фактическите обстоятелства, обуславящи местната подсъдност и основание ли е за препращане на делото по възражение по чл. 119, ал. 3 ГПК?
Отговор

Ако е налице промяна в постоянния адрес на длъжника след датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение пред местно компетентния районен съд и преди датата на депозирането на исковата молба срещу него по чл. 422 ГПК, тя /промяната/ е настъпила по време на висящността на процеса и по смисъла на чл. 120 ГПК съставлява изменение единствено във фактическите обстоятелства, обуславящи местната подсъдност, поради което не е основание за препращане на делото, с предмет установителния иск, по възражение по чл. 119, ал. 3 ГПК.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Емил Марков, Ирина Петрова

като изслуша докладваното от съдия Петрова ч.т.д. № 224 по описа за 2018 год. за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК във вр. с чл. 121 ГПК, образувано по подадена на 07.12.2017г. частна касационна жалба от [фирма] срещу Определение № 525 от 23.11.2017г. по в.ч.т.д.№ 673/2017г. на Пловдивския АС, с което е потвърдено определението по т.д.№ 92/2017г. на Хасковския ОС за прекратяване на производството по делото пред този съд и изпращането му по подсъдност на Старозагорския ОС.

Искането е за отмяна на определението като неправилно. Изложени са доводи, че съгласно разпоредбата на чл. 422, ал. 1 ГПК искът за съществуването на вземането се смята за предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като по силата на чл. 120 ГПК настъпилите след предявяване на иска промени във фактическите обстоятелства, обуславящи местната подсъдност, не са основание за препращане на делото. Поддържа се, че промените в постоянните адреси на ответниците, настъпили след датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта са без правно значение за определяне на местната подсъдност на иска по чл. 422, ал. 1 ГПК и не са основание за препращане на делото от Хасковския на Старозагорския съд.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите:
1/ При промяна на постоянния адрес на ответника - длъжник, настъпила след датата на подаване в заповедния съд на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК, местната подсъдност на специалния положителен установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК съобразно кой от постоянните адреси на ответника длъжник се определя ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини