Определение № 7 от 04.01.2016 г. по гр. д. № 5533/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато и приключва с Решение № 122 от 13.09.2016 г. по гр. д. № 5533 / 2015 г.

Анотация

Въпрос
По въпроса за задължението на съда служебно да извърши проверка за редовността на исковата молба, като в случай на констатирани нередовности на същата, предприеме действия по отстраняването им и за привеждането на молбата в съответствие със законовите изисквания.
Дали може да се обяви за относително недействителна по реда на чл. 135, ал. 1 ЗЗД последваща сделка с имуществото на длъжника, без да се обяви по този ред за относително недействителна първоначалната увреждаща сделка?
Представлява ли предявяването и уважаването на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на първоначалната увреждаща сделка условие за допустимост на иска за обявяване на относителна недействителност на последващата сделка или е предпоставка за основателността му; с оглед на връзката между двете оспорвания трябва ли същите да бъдат разгледани в едно производство или е допустимо това да стане в отделни производства?

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 09.12.2015 (девети декември две хиляди и петнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 5533 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на подадена от В. И. Ш., в качеството му на [фирма] [населено място], срещу част от решение 19 255/18.12.2014 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІV-а състав, постановено по гр. д. № 16 133/2013 година, касационна жалба с вх. № 17 165/10.02.2015 година.

С обжалваното решение изцяло е обезсилено първоинстанционното решение № 10 462/09.09.2013 година на Софийски районен съд, 62-ри състав, постановено по гр. д. № 44 212/2012 година и е прекратено производството по предявените от касатора срещу [фирма] [населено място], Д. М. П. и Я. Д. Л. два иска. С първия от тях е било поискано да се признае за недействителен по отношение на касатора сключеният на 17.07.2012 година, между [фирма] [населено място], в качеството му на продавач и Д. М. П., в качеството й на купувач, договор за покупко-продажба на пет дяла от капитала на [фирма] [населено място], всеки един от тях на стойност 500.00 лева за сумата от 2500.00 лева. С втория е било поискано да бъде признато за установено по отношение на касатора, че при сключването на договора за покупко-продажба на дружествени дялове от 17.07.2012 година, с който Я. Д. Л. е закупила от Д. М. П. притежаваните от последната пет дяла от капитала на [фирма] [населено място], всеки един от тях на стойност 500.00 лева за сумата от 300 000.00 лева Л. е действала недобросъвестно като е знаела и е съдействала за увреждането на интересите на В. И. Ш., в качеството му на [фирма] [населено място] като кредитор на [фирма] [населено място].

Предмет на сегашното производство е касационната жалба в частта й, с който се атакува въззивното решение за обезсилване на първоинстанционното решение и прекратяването на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини