Определение № 69 от 26.01.2012 г. по т. д. № 818/2011 г.

Анотация

Въпрос
Дали заличаването на договорната ипотека на основание чл. 22 ПВ погасява учредената договора ипотека?
Отговор

Заличаването на ипотеката и в хипотезата на чл. 172, ал. 2 ЗЗД има конститутивно действие. Съгласно чл. 1 ПВ вписването има декларативно, оповестително действие, изразяващо се в даване гласност на подлежащия на вписване актове, визирани с разпоредбата на чл. 112 ЗС. Това означава, че само в предвидените от закона случаи, вписването става елемент от правопораждащия фактически състав на ипотеката и има конститутивно действие.

Съгласно чл. 166, ал. 1 ЗЗД вписването на ипотеката е елемент от фактическия състав на учредяването й. Това конститутивно действие на вписването при учредяването й с обратен знак е приложим и при вписване на заличаването й, защото при извършване на това действие ще настъпи липсата на елемент от фактическия състав на учредената вече ипотеката.


Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на 19.01. две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБКА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА, МАРИАНА КОСТОВА

при участието на секретаря и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от председателя (съдията) Л.Илиева ч.т.дело №818/2011 година

История на спора

Производството по делото е образувано по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК по повод подадена частна касационна жалба от „Б. С. Т. Л.” Лимасил, К., чрез адвокат В. С. С., с вх.№103134 от 15.11.2011 год. на Софийския градски съд, срещу Определение №13537 от 26.09.2011 год. по ч.гр.д.№11963/2010 год. на Софийския градски съд, ГО, ІV състав, с което е потвърдено определение от 14.09.2010 год. на съдията по вписване при Софийския районен съд В. С., с което е отказала да извърши нотариалното действие вписване наново на основание чл. 172, ал. 2 ЗЗД на договорна ипотека, учредена с нотариален акт №100 от 05.07.2000 год., том.І, рег.№ 2009 , нот.д.№114/2000 г. и заличена на 12.08.2010 год. Софийският градски съд е споделил изводите на съдията по вписване, че по арг. от чл. 179, ал. 3 ЗЗД заличаването и в тази хипотеза има конститутивно действие, поради което не може да се впише наново ипотека, която е била заличена на основание чл. 22 ПВ във вр. с чл. 172, ал. 1 ЗЗД по искане на длъжника или на друго заинтересовано лице, когато са изтекли 10 години от датата на вписването.

Касационен въпрос

Частният жалбоподател твърди, че обжалваното определение е неправилно, постановено в нарушение на чл. 1 ПВ, във вр. с чл. 166, ал. 1 ЗЗД и чл. 179, ал. 3 ЗЗД, въвеждащи декларативното действие на вписването, а конститутивното, само по изключение, в изрично предвидените от закона и посочени по-горе случаи. Подържа, че в хипотезата на чл. 172, ал. 2 ЗЗД, уреждаща вписването наново на неподновена ипотека в 10 годишния срок на действието й, заличаването не е елемент от фактическия състав на погасяването на ипотеката, поради което заличаването не е пречка за вписването наново на ипотеката, която ще има ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини