Определение № 66 от 08.02.2018 г. по гр. д. № 432/2018 г.

Анотация

Въпрос
Възникват ли търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, когато решението на ОС на ЕС за възобновяване на прекратено топлоснабдяване не е направено от изискуемото по чл. 133, ал. 2 ЗЕ мнозинство и решението на ОС на ЕС е отменено с влязло в сила съдебно решение?
При невъзникнали търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, следва ли да се прилага реда за прекратяване на търговски взаимоотношения по чл. 153, ал. 2 ЗЕ?
Отговор

В отношенията, свързани с доставката на топлинна енергия, отмяната на решението, с което се поръчва такава доставка, прави услугата непоискана по смисъла на чл. 62 ЗЗП. Договорът не поражда действие поради липса на съгласие (волеизявление на предложителя изобщо няма) и не стои въпроса за приложението на чл. 153, ал. 2 ЗЕ. Прекратяване на договорни отношения може да има само там, където такива са възникнали валидно, но не и в случаите на липса на облигационно правоотношение.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от Борис Илиев ч.гр.д.№ 432/2018 г. за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на Е. Г. К. срещу определение на Русенски окръжен съд № 1404 от 10.11.2017 г. по ч.гр.д.№ 745/2017 г., с което е потвърдено определение на Русенски районен съд от 26.09.2017 г. по гр.д.№ 847/2017 г. за прекратяване на производството по предявения от частната жалбоподателка против [фирма] осъдителен иск за преустановяване топлоснабдяването с битова гореща вода на етажна собственост в [населено място], [улица], блок „Л. – *”.

Жалбоподателката поддържа, че определението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно определил приложимия материален закон. За да намери иска за недопустим, той се позовал на разпоредбата на чл. 153, ал. 2 ЗЕ, която (според жалбоподателката) е приложима само при валидно възникнали търговски отношения във връзка с доставка на топлинна енергия. Твърденията, с които съдът е сезиран, са различни – те са за невъзникнали търговски отношения, тъй като няма волеизявление на етажните собственици с искане за топлоснабдяване: решението на общото събрание за отправяне на искане за доставката е отменено като незаконосъобразно от съда. Съответно жалбоподателката поддържа, че всеки етажен собственик може да предяви иск за преустановяването на доставката, тъй като всеки е легитимиран да предяви самостоятелно иск за права, свързани с общите части на сградата. Затова моли определението за прекратяване на производството по предявения иск да бъде отменено, а като основание за допускане на касационно обжалване повдига материалноправните въпроси „Възникват ли търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини