Определение № 639 от 13.11.2018 г. по т. д. № 1165/2018 г.

Спорът е разрешен с Решение № 35 от 07.03.2019 г. по т. д. № 1165/2018 г.

Следва ли съпругът на ЕТ - в несъстоятелност да участва като задължително необходим другар на ответника в производства по искове по чл. 647, ал. 1 ТЗ, с оглед разпоредбата на чл. 614, ал. 2 ТЗ и разрешението, което ВКС дава в ТР 5/2014 на ОСГТК относно приложението на чл. 135 ЗЗД за разпоредителни сделки с недвижими имоти в режим на СИО?