Определение №629 от 10.08.2018 г. по гр. д. № 917/2018 г.

Анотация

Въпроси
Има ли разлика между делегиране на павомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия от името на замествания орган или конкретните му правомощия трябва да се изброят изчерпателно в акта за заместване, или получава всички правомощия на замествания орган, с изключение на тези, които са изрично изключени в акта за заместване?
За задължението на въззивния съд да обсъди представените по делото относими към спора доказателства.

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело №917 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба от Агенция по заетостта, чрез изп.директор Д. Н., приподписана от юрисконсулт Д., срещу решение от 11.10.2017г., постановено по в.гр.д.№597/2017г. на Окръжен съд - Хасково, в частта, с която след частична отмяна на решение от 09.08.2017г. по гр.д.№1310/2017г. на Районен съд – Хасково, са уважени предявените от А. С. Р. искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и 2.

К. счита, че са налице основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1-3 за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата А. С. Р. не взема становище по касационната жалба.
Постъпила е касационна жалба от А. С. Р., чрез процесуален представител адв.И., срещу решение от 11.10.2017г., постановено по в.гр.д.№597/2017г. на Окръжен съд - Хасково, в частта, с която е потвърдено решение от 09.08.2017г. по гр.д.№1310/2017г. на Районен съд – Хасково, вчастта, с която е отхвърлен предявения от А. С. Р. иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ.

К. счита, че е налице основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване, както и че въззивното решение е очевидно неправилно.

Ответникът по жалбата Агенция по заетостта оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

К. жалби са процесуално допустими – подадени са в срока по чл. 283 ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирани страни, които имат интерес от обжалването.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК намира:

С въззивното решение след частична отмяна на първоинстанционното решение, са уважени предявените от А. С. Р. срещу Агенция по заетостта, искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т.1 и 2 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението й, извършено със заповед №2467/28.04.2017г. на основание чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ, вр. чл. 126, ал. 1, т. 12 КТ и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старши специалест , длъжност ниво 12, ниво специалист 2“ във филиал М. към Дирекция „Бюро ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини