Определение №626 от 10.08.2018 г. по гр. д. № 1101/2018 г.

Анотация

Въпроси
За задължението на въззивния съд да събира доказателства с оглед охрана интереса на детето във всеки един момент от развитието на производството пред инстанцията по същество, когато спорът касае страна, за чийто интерес съдът следи служебно, според приетото с ТР№1/2013г. ОСГТК, ВКС разрешение, и да направи съвкупна преценка на всички правно-релевантни обстоятелства в конкретния случай, с оглед интереса на детето.

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдията Декова гр.дело №1101 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Постъпила е касационна жалба от Д. Н. К., чрез процесуален представител адв.С., срещу решение от 06.12.2017г., постановено по в.гр.д.№237/2017г. на Окръжен съд - Търговище, с което е потвърдено решение от 21.08.2017г. по гр.д.№57/2017г. на Районен съд - Попово, с което е уважен предявения от Т. Н. П. иск с правно основание чл. 127, ал. 2 СК като упражняването на родителските права спрямо детето Е., род. 09.07.2008г., е предоставено на бащата Т. Н. П., постановен е режим на лични отношения на майката Д. Н. К. с детето; присъдена е издръжката, дължима от бащата на детето и с което е отхвърлен насрещен иск с правно основание чл. 127, ал. 2 СК за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето Е. на майката Д. Н. К., за определяне режим на лични отношения на бащата с детето и за присъждане на месечна издръжка.

Жалбоподателят счита, че са налице основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т.1 и 3 за допускане на касационно обжалване.

Ответникът по жалбата Т. Н. П., чрез процесуален представител адв.К., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване.

Касационната жалба е допустима – подадена е в срока по чл. 283 ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ВКС, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК намира:

С обжалваното решение е потвърдено първоинстанционното решение, с което на основание чл. 127, ал. 2 СК упражняването на родителските права спрямо детето Е., род. 09.07.2008г., е предоставено на бащата Т. Н. П., постановен е режим на лични отношения на майката Д. Н. К. с детето; присъдена е издръжката, дължима от бащата на детето и с което е отхвърлен насрещен иск с правно основание чл. 127, ал. 2 СК за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето Е. на майката Д. Н. К., за определяне режим на лични отношения на бащата с детето и за присъждане на месечна издръжка.

В. съд е изложил съображения, че след постановяване на първоинстанционното решение, са настъпили нови обстоятелства, които съдът е длъжен да съобрази и обсъди, но е длъжен да обсъди и дали ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини