Определение № 614 от 31.07.2018 г. по гр. д. № 1136/2018 г.

Анотация

Въпрос
При съкратена единствена щатна бройка в едно от заведенията с отделно щатно разписание следва ли да се извърши задължително подбор при съкращение на щат по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ с други длъжности в обособените структури, бюджетно звено, когато служителите в тях са пряко подчинени на различни ръководители като техни работодатели – по смисъла на чл. 18а , ал. 2 ЗСП?

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни , две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело №1136/2018 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания” към Бюджетно звено „Заведения за социални услуги” при [община] , чрез ръководителя на комплекса М. Б. в качеството й на работодател, срещу решение №6095 от 01.12.2017г по в. гр.д. № 811/2017г на Благоевградски окръжен съд, с което е потвърдено решение №6167от 21.07.2017г по гр.дело № 950/2017г. на Благоевградски районен съд ,постановено по трудов спор.

Отменено е уволнението на ищцата Р. Л. Т. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 , предл. второ КТ, предприето по Заповед №394/07.03.2017г от ръководителя на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания”(КСУ ВУ) М. Б. поради съкращаване на заемана от ищцата единствена щатна бройка „социален работник” ,която в новото щатно разписание на „Дневен център за стари хора” не съществува и е била заменена с друга длъжност – „координатор”. Въззивният съд на свой ред е приел, че се касае за закриване на единствена щатна длъжност в структурно звено. Ищцата е съкратена от длъжността социален работник в Дневен център за стари хора от Комплекса за социални услуги за стари хора към БЗ „Заведения за социални услуги” при общината .Макар с други мотиви по отношение на кръга сходни или идентични длъжности „социален работник” в другите бюджетни звена,обособени като центрове или домове, които по организационно-управленски, териториален , финансово - икономически и функционален критерии следва да се отнесат към същото предприятие , въззивният съд е приел, че работодателят в лицето на настоящия касатор и въззивен жалбоподател е имал задължение да извърши подбор с длъжностите в два от тях – Дом за стари хора „Св Петка „ и Център за временно настаняване, които са идентични.

Въззивният съд не е изложил изрични мотиви коя структура определя като предприятие – работодател на ищцата ,но не е възприет довода на ответника, че домовете и центровете,в частност Дома за стари хора, са самостоятелни организационно-управленски единици и структури и между служителите в тях не може да се извършва подбор. В решението не е възприета и тезата на ищцата, обусловила изводите на първоинстанционния съд, че подбор е следвало да се извърши с включване на всички идентични или сходни общо дванадесет длъжности „социален работник„ в сферата на социалните дейности,обхващаща всички домове и центрове в бюджетното ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини