Определение № 520 от 22.08.2017 г. по т. д. № 2124/2016 г.

Анотация

Въпроси
За възможността ипотекиран за чужд дълг недвижим имот да бъде продаден /прехвърлен възмездно/ срещу поето от купувача задължение да отговаря за дълга до размера на прехвърлените му права, както би отговарял и ипотекарният гарант – продавач (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).

Относно задължението на съда да обсъди и изложи мотиви по всички доказателства и възражения на страните (в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК).


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение, в закрито заседание на 08.02.2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова търговско дело № 2124/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба Л. ГОЛФ Р. АД с ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния пълномощник адв. М., срещу решение № 192/19.07.2016 г. на Варненския апелативен съд по в.т.д. № 295/2016 г. С въззивното решение на първо място е обезсилено решение № 166/11.03.2016 г. по т.д.№ 856/2015 г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен осъдителният иск на С. МЕНИДЖМЪНТС Б. – 2011 ЕООД /н/ с правно основание чл.155 ал.2 ЗЗД, предявен срещу БАРАЖ КОМПЛЕКТ О. /в открито производство по несъстоятелност/, като солидарно отговорен ответник, за сумата 3 348 090 лв., с която е намаляло имуществото на ищеца до размера на погасеното задължение по договор за инвестиционен кредит от 01.11.2007 г., предоставен от ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД и анекси към него, в резултат на принудителното изпълнение по изп.д.№ 469/2013 г. по описа на ЧСИ с рег.№ 739, проведено върху имот в [населено място], [улица], като в тази част производството по делото е прекратено. На следващо място решението на Варненския окръжен съд е отменено в частта, с която е отхвърлен осъдителният иск на С. МЕНИДЖМЪНТС Б. – 2011 ЕООД /н/ срещу Л. ГОЛФ Р. АД до размера на сумата от 2 261 360.30 лв., както и в частта за разноските, за разликата над 29 069.19 лв. до присъдените 133 923.60 лв.; и вместо него е постановено друго, с което Л. ГОЛФ Р. АД е осъдено да заплати на С. МЕНИДЖМЪНТС Б. – 2011 ЕООД /н/ сумата 2 261 360.30 лв., представляваща стойност на продадени на публична продан недвижими имоти, собственост на ищеца, находящи се в [населено място], [улица], върху които е учредена договорна ипотека с нот. акт № 52, т.VІ, рег.№ 5266, дело № 914/2007 г. на нотариус с рег.№ 314 в НК, за дълг на Л. ГОЛФ Р. АД, в качеството му на съдлъжник по договор за кредит от 01.11.2007 год., сключен с ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, както и ответното дружество е осъдено да заплати сумата 52 427.21 лв. – дължима държавна такса за въззивната инстанция. В останалата обжалвана пред въззивния съд отхвърлителна част първоинстанционното решение е потвърдено /с което е отхвърлен искът против касатора за разликата над 2 261 360.30 лв. до претендираните 3 348 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини