Определение № 512 от 24.07.2018 г. по т. д. № 1022/2018 г.

Анотация

Въпроси
Към кой момент във въззивното производство може да се поиска прилагане на презумпцията по чл. 608, ал. 2 ТЗ? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Може ли въззивният съд служебно да приложи презумпцията по чл. 608, ал. 2 ТЗ и да приеме за доказано наличието на неплатежоспособност на длъжника? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Следва ли състоянието на неплатежоспособност да се определя в зависимост от конкретно извършено или неизвършено плащане по вземането на определен кредитор и кое именно „спиране на плащанията” е израз на трайно и обективно състояние на неплатежоспособност? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Към кой момент и въз основа на какви критерии следва да се прецени обективното икономическо състояние, съответно състоянието на неплатежоспособност на търговското дружество? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осми май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1022 по описа за 2018г.

Производството е по чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на присъединения кредитор /въззивник във въззивното производство/ „Марина бей мениджмънт“ ЕООД, [населено място], [община] чрез процесуален представител адв. И. П. Т. срещу решение № 245 от 23.11.2017г. по в. т. дело № 820/2015г. на Апелативен съд Варна, Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 162 от 09.10.2015г. по т. дело № 38/2015г. на Добрички окръжен съд и „Марина бей мениджмънт“ ЕООД е осъдено да заплати на „Олд тауър 7” ЕООД, [населено място], [община] сума в размер 3 705 лв. – съдебни разноски за въззивното производство. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт е отхвърлена молбата на А. Л. К., гражданин на Руската Федерация и присъединените в хода на производството „Международна инвестиционна банка”, Руска Федерация и „Марина бей мениджмънт” ЕООД, [населено място], за откриване на производство по несъстоятелност на „Олд Тауър 7” ЕООД, [населено място], [община].

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа становище, че въззивният съд не е разгледал презумпцията за неплатежоспособност по чл. 608, ал. 2 ТЗ, с оглед установените факти, че преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност длъжникът не е заявил за обявяване в Търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години. Излага съображения, че приемането от въззивния съдебен състав, че не е налице спиране на плащанията, е в противоречие с доказателствата по делото. Поддържа, че твърденията за недействителност на нотариалния акт от 16.02.2015г. са неотносими към финансовия и икономически анализ на длъжника и състоянието му на неплатежоспособност, съответно на свръхзадълженост. Релевира доводи, че съдът не се е съобразил ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини