Определение № 486 от 07.08.2018 г. по т. д. № 1648/2018 г.

Анотация

Въпрос
Предявените от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика, установителни /по чл. 26 ЗЗД/ и конститутивни искове /по чл. 135 ЗЗД/, с които се атакуват сключени от длъжник/ци на банката сделки, по които банката не е била страна, попадат ли сред исковете за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и събира ли се предварително държавна такса по тези искове?
Отговор

Предявените от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика/ците, установителни /по чл. 26 ЗЗД/ и конститутивни искове /по чл. 135 ЗЗД/, с които се атакуват сключени от длъжник/ци на банката сделки, по които банката не е била страна и които искове целят реализиране на вземането на банката, чрез подготовка на бъдещо индивидуално принудително изпълнение върху обекта на атакуваните сделки, са искове за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и по тях, на основание цитираната разпоредба, държавна такса не се събира предварително.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1648 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частни касационни жалба на „КТБ” АД /н/, представлявана от синдиците и на „Кристал Асет Мениджмънт” ЕООД срещу определение №974 от 21.03.2018 г. по ч.гр.д.№6696/2017 г. на САС, съответно: в частта му, с която е потвърдено определение №4596 от 24.07.2017 г. по т.д.№4216/2015 г. на СГС, с което е върната исковата молба на „КТБ” АД /н/ и е прекратено производството по делото и в частта му, с която е потвърдено определение №6229 от 24.10.2017 г. по т.д.№4216/2015 г. на СГС, с което е оставена без уважение молбата на „Кристал Асет Мениджмънт” ЕООД по чл. 248 ГПК за допълване на прекратителното определение в частта за разноските.

Касационен въпрос

В частната касационна жалба на „КТБ” АД /н/ са наведени доводи за неправилност на въззивното определение в обжалваната част, като в изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасянето на въззивния съд по въпроси, които се свеждат до следния, уточнен от настоящата инстанция въпрос, за който се поддържа, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото: Предявените от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика, установителни /по чл. 26 ЗЗД/ и конститутивни искове /по чл. 135 ЗЗД/, с които се атакуват сключени от длъжник/ци на банката сделки, по които банката не е била страна, попадат ли сред исковете за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и събира ли се предварително държавна такса по тези искове. Поддържа се наличие и на основанието по чл. 280, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини