Определение № 480 от 06.08.2018 г. по т. д. № 1226/2018 г.

Анотация

Въпрос
Предявеният от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика, иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, вр. чл. 59, ал. 2 ЗБН за установяване на нищожност на извършено прихващане, поради липса на предписана от закона форма, попада ли сред исковете за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и събира ли се предварително държавна такса по този иск?
Отговор

Предявеният от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика, иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, вр. чл. 59, ал. 2 ЗБН за установяване на нищожност на извършено прихващане поради липса на предписана от закона форма, е иск за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и по него, на основание цитираната разпоредба, държавна такса не се събира предварително.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1226 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „КТБ” АД /н/, представлявана от синдиците срещу определение №658 от 26.02.2018 г. по ч.гр.д.№559/2018 г. на САС. С обжалваното определение е потвърдено разпореждане №6694 от 09.11.2017 г. по т.д.№1567/2017 г. на СГС, с което е върната исковата молба, по която е образувано делото.

Касационен въпрос

В частната касационна жалба са наведени доводи за неправилност на въззивното определение, като в изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасянето на въззивния съд по въпроси, които се свеждат до следния, уточнен от настоящата инстанция въпрос, за който се поддържа, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото: Предявеният от банката в несъстоятелност, представлявана от синдика, иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, вр. чл. 59, ал. 2 ЗБН за установяване на нищожност на извършено прихващане, поради липса на предписана от закона форма, попада ли сред исковете за събиране на вземания на банката по смисъла на чл. 57, ал. 6 ЗБН и събира ли се предварително държавна такса по този иск.

Ответникът по частната касационна жалба „Си Ен Джи Марица” ООД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и становищата на страните, намира следното:
Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че е предявен установителен иск за признаване за нищожно на прихващане на насрещни задължения, извършено от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини