Определение № 442 от 25.07.2018 г. по т. д. № 1081/2018 г.

Анотация

Въпрос
За обхвата на проверката на съдията по вписванията по отношение на издадена от съда обезпечителна заповед за налагане на възбрана върху недвижим имот, вкл. относно наличието на достатъчна индивидуализация на имота по ПВ в съдебния акт.
Отговор

Не може да бъде отказано вписване на съдебни актове по съображения, че те не отговарят на изискванията за форма или съдържание. Съдията по вписванията не е компетентен да проверява съдебни актове, защото съдът има контролни функции по отношение на него, а не обратно. Когато е представено за вписване съдебно решение, което нормативен акт предвижда да бъде вписано, съдията по вписванията е длъжен да го впише, независимо от неговото съдържание. Никаква проверка не може да бъде извършвана и в хипотезата на постановен съдебен акт в производство по чл. 577 ГПК – в този случай съдът е решил спора по същество (чл. 278, ал. 2, изр. 1 ГПК), т.е. той разпорежда извършването на вписването. Съдията по вписванията не може да издава друг акт след съдебния, нито позитивен, нито отказ. Идентично разрешение е дадено в цитираното тълкувателно решение и в хипотезата, когато съдът нарежда вписване на възбрана върху недвижим имот със свое определение. То не може да бъде контролирано от съдията по вписванията.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 1081 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „КТБ” АД /в несъстоятелност/ срещу определение № 6454 от 19.03.2018г. по ч. гр. д. № 2466/2018г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение № 1093 от 19.12.2017г. на Съдията по вписванията при Софийски районен съд, с което се отказва вписване по искане за вписване на „КТБ” АД /н/ на възбрана с вх. № 87554/ 19.12.2017г. върху Ѕ от недвижим имот, находящ се в [населено място], [улица] - апартамент №1, първи етаж, жилищен блок № 34, вх. А, с площ от 102,57 кв.м., ведно с прилежащото към апартамента мазе № 28, собственост на Г. П. Х..

Частният жалбоподател моли да бъде отменено обжалваното определение като неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, по съображения, подробно изложени в жалбата.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на жалбоподателя, приема следното:

Частната касационна жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

Софийски градски съд е потвърдил отказа на съдията по вписванията, като е изложил съображения, че в представената ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини