Определение № 434 от 24.07.2018 г. по гр. д. № 1393/2018 г.

Анотация

Въпрос
Подлежи ли на вписване в Служба по вписванията договор за изменение на договор за ипотека, сключен в нотариална форма, с който се изменят някои от съществените условия на обезпеченото вземане /срок или лихва/ или вписване се извършва само при изчерпателно изброените случаи по чл. 171 ЗЗД?
Отговор

Нотариалният акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека само по отношение на размера на лихвата не представлява договор за новация на задължението за годишна лихва и не подлежи на отбелязване по чл. 17, ал. 1 ПВ във връзка с чл. 171 ЗЗД. Този нотариален акт може да бъде вписан като допълнителна ипотека за разликата между първоначално вписаната сума и увеличения размер на лихвата по реда на чл. 15 ПВ.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седемнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 1393 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Интернешънъл Асет Банк“ АД, [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт Н. К. М. срещу решение № 230 от 12.04.2018г. по в. ч. гр. дело № 73/2018г. на Габровски окръжен съд, с което е потвърдено определение № 6 от 13.03.2018г. на съдията по вписвания при Служба по вписванията при Габровски районен съд, с което е отказано извършването на вписване на нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 473, том III, рег. № 3122, дело № 198/2014г. под № 103, т. I, рег. № 1373, д. № 63 от 13.03.2018г. на нотариус П. К. с рег. № 299 на НК, с район на действие района на Габровски районен съд.

Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа доводи за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3, тъй като въззивният съд се е произнесъл по правен въпрос в противоречие с практиката на ВКС и който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото: Следва ли да се сключи и впише в Служба по вписванията договор за изменение на договор за ипотека в нотариална форма, с който се изменят някои от съществените условия на обезпеченото вземане /срок или лихва/ или вписване се извършва само при изчерпателно изброените случаи по чл. 171 ЗЗД?

Частният жалбоподател се позовава на противоречие с определение № 626/05.12.2012г. по ч. гр. д. № 578/2012г. на ВКС, ГК, I г. о. – основание по чл. 280, ал. 1, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини