Определение № 428 от 03.08.2018 г. по гр. д. № 163/2018 г.

Спорът е разрешен с Решение № 179 от 08.04.2019 г. по гр. д. № 163/2018 г.

Дали с изтичане на срока по чл. 131 ГПК за отговор на исковата молба се преклудира възражението на ответника за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД на договора, на който ищецът основава правата си?