Определение № 424 от 31.07.2018 г. по гр. д. № 66/2018 г.

Анотация

Въпрос
Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност – факултативно или задължително и участието и на двамата съпрузи по делото предпоставка ли е за допустимост на процеса и за валидност на съдебния акт?

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 66/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. А. М., Д. А. К., К. С. Я., М. С. Я., К. К. К., М. Г. К., С. Г. К., [населено място], Ц. М. Г., [населено място], Л. А. П., [населено място], И. К. П., [населено място], В. К. П., [населено място], Е. С. Б., Ф. С. Б., С. С. Б., [населено място], чрез процесуалния им представител адвокат С. М. Б., срещу въззивно решение № 3351 от 19.06.2017 г. по в. гр. д. № 98/2017 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград в частта, с която обезсилено решение № 8853 от 17.11.2016 г. по гр. д. № 1355/2015 г. по описа на Районен съд – Благоевград.

В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите поддържат, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (ред. до изм. ДВ, бр. 86/2017 г.) за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, поради противоречието му с практиката на ВКС - ТР № 3 от 29.06.2017 г. по тълк. д. № 3/2016 г., ОСГК, ВКС по следния правен въпрос: какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност – факултативно или задължително и участието и на двамата съпрузи по делото предпоставка ли е за допустимост на процеса и за валидност на съдебния акт. Твърди се неправилност на въззивното решение по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК, поради допуснати съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила във връзка с приетото от съда, че съпрузите са задължителни необходими другари по предявен срещу тях установителен иск за собственост на спорния недвижим имот – съпружеска имуществена общност.

Ответникът по касационната жалба – М. Я. К., [населено място], чрез процесуалния си представител адвокат Й. С., оспорва същата и счита, че не следва да се допуска касационно обжалване в становище по чл. 287, ал. 1 ГПК.

Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, в срока по чл. 283 ГПК и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

Мотиви

При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о. констатира следното:

С въззивното решение е обезсилено ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини