Определение № 423 от 25.06.2013 г. по гр. д. № 2708/2013 г.

Анотация

Въпрос
Налице ли са предпоставките за спиране на производството по делото заради друго висящо производство, което се развива между различни страни и страните по настоящото дело няма да са обвързани от силата на присъдено нещо на решението?
Отговор

Съгласно чл. 182, ал. 1, б. г ГПК /отм./ , аналогичен на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството се спира, когато пред същия или пред друг съд е висящо дело, решението по което е от значение за правилното решаване на предявения иск. Основание за спиране е налице когато между двете дела съществува връзка на обусловеност, т.е. когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване е предпоставка за съществуването на правоотношението, предмет на обусловеното дело. За да бъде едното дело обуславящо е необходимо да има не само връзка между предмета на делата, но и между страните по тях, така че страните по обусловеното дело да могат да се позоват на правоустановяващото действие на силата на присъдено нещо по обуславящото дело.


История на спора

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на П. Г. П., подадена чрез адвокат С. С. срещу определение № 3034 от 13.02.2013 г. по ч.гр.д. № 13299/2012 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено определение от 1.06.2012 г. по гр.д. № 26295/2011 г. на Софийски районен съд за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на спора по гр.д. № 15025/2006 г. на Софийски районен съд. Поддържа се че, определението е незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно приел, че е налице връзка на преюдициалност между образуваното дело и висящото гр.д.№ 15025/2006 г. на Софийски районен съд. Изходът на спора по предявения от ищцата П. Л. Т. срещу частния жалбоподател ревандикационен иск не бил обусловен от изхода на висящото дело по иска й срещу третото лице И. И. Д. за прогласяване нищожност на саморъчно завещание, с което сестрата на ищцата М. Л. П. се е разпоредила с имота, предмет на ревандикационния иск. Искането е определението да се отмени и делото върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Касационен въпрос

В изложение за допускане на касационно обжалване е поставен въпроса налице ли са предпоставките за спиране на производството по делото заради друго висящо производство, което се развива между различни страни и страните по настоящото дело няма да са обвързани от силата на присъдено нещо на решението. Поддържа се, че практиката по този въпрос е противоречива, поради което е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване.

Ответницата по частната жалба П. Л. Т. не е подала писмен отговор.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о. намира, че частната жалба са подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е допустима.

С обжалваното определение № 3034 от 13.02.2013 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини