Определение №418 от 02.08.2018 г. по гр. д. № 326/2018 г.

Анотация

Въпрос
Как следва да бъде доказан факта, че имотът няма друг собственик?

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 326/2018 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Р. С. Д. против решение № 5981 от 17.08.2017 г. по гр.д. № 16066/2016 г. на Софийски градски съд. С него е потвърдено решението на Софийски районен съд от 13.10.2016 г. по гр.д. № 58703/2014 г., с което са отхвърлени предявените от Р. С. Д. против Столична община и Държавата установителни искове за собственост на недвижим имот - дворно място с площ 450 кв.м, находящо се в [населено място], [улица], представляващ имот с идентификатор 68134.2822.1650 по кадастралната карта на [населено място], с графична площ от 362 кв.м, а по действащия регулационен план на [населено място], м. „М. предградие”, одобрен през 1997 г. - част от УПИ VІІІ- 1649, 1650, заедно с построената в него жилищна сграда на площ 30 кв.м, и е уважен предявеният от Столична община против Р. Д. насрещен положителен установителен иск за собственост на този имот.

В касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, необоснованост и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК са формулирани три правни въпроса, по които се иска въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване: 1/ Станал ли е общинска собственост процесния имот с факта на актуването му за държавен като „стар общински имот” през 1966 г. По този въпрос се твърди противоречие на въззивното решение с решение № 321 от 14.10.2011 г. по гр.д. № 1167/2010 г. на ВКС, І г.о., постановено по сходен казус относно имот в м. ”М. предградие” при сходна фактическа обстановка. Поставени са и два процесуалноправни въпроса, относими към решението в частта по предявения от Столична община насрещен установителен иск за собственост: При предявяване на насрещна искова молба следва ли същата да отговаря на изискванията на чл. 211, ал. 2 ГПК, респ. на чл. 127, ал. 2 ГПК и чл. 127, ал. 3 ГПК и чл. 128 ГПК. 2/ Следва ли да бъде прекратено съдебното производство след като страната, на която са дадени указания, не е изпълнила същите в определения за това срок.

Постъпил е отговор на касационната жалба, подаден от Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, действащ чрез Областен управител на Област София като пълномощник, представляван от ю.к. В. Д., в който се изразява становище, че въззивното решение е правилно и не следва да се допуска до касационно обжалване.

Ответникът Столична община не е взел становище.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини