Определение № 401 от 06.08.2018 г. по т. д. № 596/2018 г.

Анотация

Въпроси
При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да съществува сигурност за увеличаване на имуществото на ищеца?
При предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетение на вреди под формата на пропуснати ползи, пропуснато от забавено изпълнение на поето задължение за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот, необходимо ли е да бъде установен фактът на създадени между ищеца и трети лица правоотношения във връзка с този обект по повод ползването или разпореждането с него, които да са били осуетени именно в резултат от забавата на длъжника?

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ:
Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря ... и с участието на прокурора ..., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 596 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба с вх. № 20774 от 6.ХІІ.2017 г. на Държавата, представлявана от министъра на финансите, която той е подал против решение № 2210 на Софийския апелативен съд, ТК, 6-и с-в, от 30.Х.2017 г., постановено по т. д. № 2995/2017 г., с което тя е била осъдена да заплати на ищцовото „ДБМ-Трейд” ЕООД-гр. Стара Загора /ЕИК[ЕИК]/ сума в размер на 40 449 лв., представляваща обезщетение за претърпени загуби, както и сума в размер на 82 468.70 евро, представляваща обезщетение за пропуснати от търговеца ползи за периода 13.ІІІ.2012 г. – 10.ІІ.2015 г. вследствие неизпълнение от страна на този ответник на задължението му за сключване на окончателен договор в установения срок и предаване на имота на купувача в уговореното състояние след проведения търг с явно наддаване на процесното магазинно помещение с площ от 139.02 кв. метра, заедно с 3.170% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, което е УПИ І /едно/, от кв. 74 по плана на [населено място], м. „Изгрев-Изток” и има административен адрес на [улица], блок І, в този град.

Оплакванията на Държавата са както за частична недопустимост – досежно присъждане на законна лихва от завеждане на делото върху горепосочените две главници на претенциите за понесени загуби и пропуснати ползи (без обаче такива реално да са били присъждани от първостепенния съд и съответно да е било искано допълване на решението му по реда на чл. 250 ГПК), но също така и за неправилност на атакуваното въззивно решение в останалата му част: предвид неговата необоснованост и постановяването му както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поради това се претендира частичното му обезсилване и съответно – касиране, както и постановяване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини