Определение № 370 от 01.08.2018 г. по т. д. № 1412/2018 г.

Анотация

Въпрос
Подлежи ли на вписване в имотния регистър удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър, в което се съдържа като обстоятелство заличаването само на един от двамата заложни кредитори в синдиката, чрез подреждане на удостоверението в книгите по чл. 33, б. д ПВ, ако в имотния регистър е вписан залог върху търговско предприятие в полза на двама кредитори едновременно като обезпечение по договор за синдикиран банков кредит, като задължението към единия от кредиторите в синдиката е погасено изцяло, а задължението към другия кредитор в синдиката не е погасено, а е цедирано?
Отговор

Удостоверението от търговския регистър за вписване на заличаване на един от заложните кредитори при наличие на разделност на дълга подлежи на вписване в нотариалните книги.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №1412 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на „Елит петрол“ AД срещу определение №476/26.04.2018г., постановено по в.ч.гр.д. №259/2018г. на Плевенски окръжен съд, с което се оставя без уважение частната жалба на дружеството против отказа на съдия по вписванията при Районен съд – Никопол за вписване на удостоверение чрез подреждането му в книгите по чл. 33, б. д ПВ, за заличаване на заложния кредитор „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ по договор за учредяване особен залог на търговско предприятие от 15.12.2011г., сключен с нотариална заверка на подписите с рег. № 9128 на Нотариус Г. Д., с рег. №343 от НК.

Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно като постановено в нарушение на чл. 22а ПВ и чл. 21, ал. 1 ЗОЗ. Твърди, че съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 12, ал. 3 ЗОЗ обстоятелствата относно особен залог на търговско предприятие – вписването на самия залог, както и последващите вписвания, касаещи всякаква промяна във вписаните обстоятелства, са противопоставими от момента на вписването им в търговския регистър. Според касатора това означава, че след като заличаването на заложния кредитор „КТБ“ АД /н./ по първи по ред особен залог на търговското предприятие на „Елит Петрол“ АД е вписано по партидата на залогодателя в Търговския регистър, актът /удостоверението/, в който това заличаване е отбелязано, задължително следва да бъде вписан в Търговския регистър, щом това бъде поискано.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната касационна жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да потвърди първоинстанционното определение, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини