Определение № 358 от 30.07.2018 г. по т. д. № 983/2018 г.

Анотация

Въпрос
Попада ли искът по чл. 60а, ал. 1 ЗБН, предявен срещу трето лице в открито производство по несъстоятелност, под предвидената в чл. 637, ал. 6 ТЗ забрана за образуване на нови съдебни и арбитражни производства по имуществени, граждански и търговски дела срещу длъжник в открито производство по несъстоятелност?
Отговор

Поради особености, които характеризират вземането, основано на разпоредбата на чл. 60а, ал. 1 ЗБН и реда за неговото упражняване, сочат на извода,че защитата му не може да бъде да бъде осъществена чрез предявяването му пред синдика на търговското дружество в производство по несъстоятелност по реда на чл. 685 ТЗ и сл., а само по специалния съдебен ред - пред съда по несъстоятелността на банката. Поради това и без да се дължи преценка към кое от изключенията на чл. 637, ал. 6 ТЗ, т.т.1—3 се отнася вземането /доколкото тези изключения касаят спорове,разрешавани в общия исков процес/, следва да се приеме, че забраната, въведена с общата разпоредба на чл. 637, ал. 6 ТЗ, не намира приложение спрямо специалния иск по чл. 60а, ал. 1 ЗБН.


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№983/18г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

С определение №788/06.03.2018г. по ч.гр.д.№1058/18г. Софийски апелативен съд е потвърдил разпореждане на Софийски градски съд от 23.01.2018г., постановено по т.д.№1598/2017г.,с което е върната исковата молба на синдиците на „Корпоративна търговска банка“/н/ в частта й по предявения срещу „Балкан българска телевизия“ЕАД осъдителен иск с правно основание чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН.

Срещу това определение на апелативния съд е подадена частна касационна жалба от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД/н/, в която са изложени оплаквания за неправилност на атакувания съдебен акт. Искането е да се допусне касационно обжалване на определението и, след отмяната му, делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на иска срещу посочения ответник.

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от легитимирано лице и отговаря на изискванията на чл. 274, ал. 3 ГПК вр. чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

Съгласно чл. 278, ал. 4 ГПК правилата за касационно обжалване на решенията намират субсидиарно приложение и спрямо определенията. Поради това и на основание чл. 274, ал. 3 ГПК следва да бъде извършена преценка за наличието на съответните сочени от частния касатор предпоставки за достъп до касационен контрол.

Софийски градски съд е бил сезиран с предявена от синдиците на „Корпоративна търговска банка“АД/н/ искова молба,с която на основание чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН са поискали съдът да се произнесе с решение, с което да осъди осемнадесет юридически лица да върнат в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини