Определение № 351 от 25.07.2018 г. по т. д. № 1571/2018 г.

Анотация

Въпрос
Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи, изложени във въззивната жалба, които са от значение за формиране на решаващата воля на съда и да изложи мотиви за това?
Отговор

Въззивният съд е длъжен да мотивира решението си съобразно разпоредбите на чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК като изложи фактически и правни изводи по съществото на спора и се произнесе по защитните доводи и възражения на страните, включително тези по въззивната жалба и отговора по чл. 263, ал. 1 ГПК.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1571 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Подадена е частна касационна жалба от „Овергаз Мрежи“ЕАД против определение № 93201/25.04.2018 г. по в.ч.гр.д. № 4291/2018 г. на Софийски градски съд, ТО, VI с., с което е оставена без уважение частната жалба на посоченото дружество срещу определение от 27.01.2018 г. по гр.д. № 70353/2017 г. на СРС,41 състав, поправено с определение от 26.02.2018г., с което производството по делото е прекратено и е изпратено по компетентност на Районен съд – Русе.

В частната касационна жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Частният касатор счита, че неправилно решаващият състав, за да определи кой съд е местнокомпетентен да реши спора по предявения отрицателен установителен иск за собственост е приел, че се касае до недвижима по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗС вещ. Спроред частния касатор процесният газопровод представлява движима вещ с оглед приложението на специалните закони. Претендира се отмяна на обжалваното определение и изпращане на делото на компетентния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Настоящият състав на ВКС, Търговска колегия, I отделение, намира следното:

Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, подадена е от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал. 3 ГПК.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че пред СРС е била подадена искова молба с искане за признаване за установено, че „М-Газ“ЕООД не е собственик на 7,88% ид.ч. от газопроводно съоръжение – тръбопровод за природен газ ниско налягане от АГРС „Запад“ [населено място] до Централна промишлена зона на [населено място] / бивш завод „Петър Караминчев“ АД/, цялото с дължина 8892 м. С определение от 27.01.2018г. СРС е прекратил производството пред себе си и го е изпратил на компетентния за разглеждане на спора – Русенски районен съд. Въззивната инстанция е намерила, че процесното газово съоръжение представлява недвижима вещ по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗС, тъй като е трайно прикрепено към земята. Поради което е заключила, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.