Определение № 346 от 24.07.2018 г. по т. д. № 1437/2018 г.

Анотация

Въпрос
Подлежи ли на вписване исковата молба по иск по чл. 60а, ал. 1 ЗБН за връщане в масата на несъстоятелност на банката на недвижим имот?
Отговор

Титуляр на материалноправното вземане е банката в несъстоятелност, явяваща се кредитор на прекия длъжник. Това право се упражнява от посочените в чл. 60а, ал. 1 ЗБН и чл. 62, ал. 1 ЗБН лица в полза на банката чрез осъдителен иск по чл. 60а, ал. 1 ЗБН, който с включването му в раздел III от ЗБН е предвиден именно като иск за попълване на масата на несъстоятелността с цел последващо осребряване и разпределяне на върнатото имущество.

При това разрешение за характера на иска по чл. 60а, ал. 1 ЗБН - осъдителен за облигационно право, а не за вещно право и при липсата на изискване в закона за вписване на исковата молба по този иск / чл. 114 ЗС, съотв. чл. 11 ПВ/ исковата молба по иска по чл. 60а, ал. 1 ЗБН за връщане в масата на несъстоятелността на банката на недвижим имот не подлежи на вписване.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1437 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на [фирма] /н./, представлявана от А. Д. и К. М., осъществяващи заедно правомощията на синдик на банката, срещу определение № 838 от 12. 03. 2018 г. по ч. гр. д. № 5528/2017 г. на Софийски апелативен съд, ТО, пети състав. С него е потвърдено определение № 1083 от 25. 02. 2016 г. по т. д. № 6958/2015 г. на Софийски градски съд, TO, VI-7 състав, с което е върната исковата молба и е прекратено производството по делото.

Поддържа се, че обжалваното определение е незаконосъобразно и се прави искане за отмяната му. Излагат се оплаквания срещу споделените от въззивния съд изводи на Софийски градски съд, че предприетите действия във връзка с вписване на исковата молба не са били съобразени с дадените указания от първоинстанционния съд. В случая деловодството на съда не предоставило съпроводително писмо и препис от исковата молба, с които да започне процедурата по вписване. Това препятствало вписването на исковата молба и сочело на липса на основание за връщане й поради неизпълнение на указанията на съда за вписването й. Решаващият състав неправилно приел, че жалбоподателят не се е възползвал от законоустановената възможност да поиска удължаване на срока за вписване на исковата молба по чл. 63 ГПК с оглед изпратената по пощата молба от 24. 02. 2016 г. В жалбата се сочи, че разпореждането на първоинстанционния съд за оставяне на исковата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини