Определение № 322 от 27.07.2018 г. по гр. д. № 2810/2018 г.

Анотация

Въпрос
Инструктивен ли е срокът по чл. 27 ЗОПДНПИ /отм./?
Отговор

Срокът по чл. 27 ЗОПДНПИ /отм./ е инструктивен, тъй като срокът не започва да тече от възникване на субективното право, не е предвидено в закона прекратяване на производството при изтичане на срока, спазването на срока не влияе на мотивираното решение на Комисията, срокът има дисциплиниращ ефект, за субективното право е предвиден абсолютен давностен срок, както и че при неспазване на срока проверяването лице може да търси обезщетение по ЗОДОВ.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Диана Хитова, Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2810/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на КПКОНПИ срещу въззивно определение на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено определение за прекратяване на производство по иск по чл. 74 ЗОПДНПИ /отм./.

По приетото от въззивния съд, че искът е недопустим, тъй като не е спазен преклузивният срок за проверката по чл. 27, ал. 1 ЗОПДНПИ /отм./, частният жалбоподател е изложил доводи за това, че срокът е инструктивен и във връзка с това в изложението за допускане на касационно обжалване твърди противоречие между приетото от въззивния съд и практиката на ВКС по въпроса относно характера на срока по чл. 27 ЗОПДНПИ /отм./.

Касационен въпрос и мотиви

По поставения въпрос има формирана практика на ВКС (виж определение по чл. 274, ал. 3 ГПК №304/16.07.2018г., постановено по ч.гр.д. 2224/2018г. на ВКС ІІІ ГО), съгласно която срокът по чл. 27 ЗОПДНПИ /отм./, ал.1 и ал.2 е инструктивен, а не преклузивен.

Тъй като въззивното определение е постановено в противоречие с посоченото определение на ВКС, то е налице основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Настоящия състав споделя доводите, посочени в определение №304-2018-ІІІ ГО на ВКС, че срокът е инструктивен, тъй като срокът не започва да тече от възникване на субективното право, не е предвидено в закона прекратяване на производството при изтичане на срока, спазването на срока не влияе на мотивираното решение на Комисията, срокът има дисциплиниращ ефект, за субективното право е предвиден абсолютен давностен срок, както и че при неспазване на срока проверяването лице може да търси обезщетение по ЗОДОВ.

Допълнителен аргумент в подкрепа на извода, че срокът не е преклузивен е и разпоредбата на чл. 37, ал.5 ЗОПДНПИ /отм./ във връзка с чл. 27, ал. 4 ЗОПДНПИ /отм./, откъдето се извлича правилото, че Комисията не е обвързана от изтеклите срокове на проверката, тъй като тя може да вземе решение за връщане на преписката за събиране на допълнителни данни и това решение не е поставено в зависимост от изтичането на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини