Определение № 29 от 07.02.2018 г. по т. д. № 20/2018 г.

Анотация

Въпрос
Дали това, че съдията по вписванията не проверява материалноправните предпоставки на акта, заявен за вписване, означава, че при преценка дали за представения за вписване брачен договор е необходимо въобще да се приложи разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ДОПК, не следва да прецени съдържанието на договора, за да прецени дали с договора се прехвърлят или учредяват вещни права или са налице останалите хипотези, визирани в хипотезиса на разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ДОПК?
Отговор

Съдията по вписванията не може да прецени дали за вписването на представения за вписване брачен договор е необходимо да бъдат представени предвидените в чл. 264, ал. 1 ДОПК удостоверение за данъчна оценка на имота, в която се отразява наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота, както и декларация на прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения, без да прецени дали с брачния договор е осъществена някоя от хипотезите, визирани в хипотезиса на разпоредбата (на чл. 264, ал. 1 ДОПК). Съдията по вписванията ще следва да тълкува съдържанието на брачния договор, за да установи, дали с него се уговаря прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти между съпрузите. Единствено в тези случаи разпоредбата изисква декларация от прехвърлителя или учредителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както и данъчна оценка на недвижимия имот, в които се удостоверява наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31.01.2018 г. в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ:
Теодора Гроздева, Владимир Йорданов

разгледа докладваното от съдия Йорданов ч. гр.дело N 20/2018 г.:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на Д. Х. Т. и нотариус Ю. К. – К. с рег.№ 434 на нотариалната камара срещу определение № 2745 от 24.10.2017 г., постановено по гр. д. № 2007/2017 г. на Варненския окръжен съд, г.о., с което е оставена без уважение частната им жалба срещу определение на съдия по вписванията на основание чл. 32а, ал. 2 ПВ, с което е отказал да впише брачен договор.

За да постанови обжалваното определение съдията по вписванията е приел, че нотариусът, който е поискал вписването, не е представил удостоверение за данъчна оценка на имота по чл. 264 ДОПК за липса на непогасени задължения от собственика.

За да постанови обжалваното определение, съставът на окръжни съд е приел следното:

За вписване е бил представен брачен договор между Д. Х. Т. и Е. Д. Т. за уреждане на имуществените им отношения на основание чл. 37, ал. 3 СК с нотариално заверени подписи, с които приемат, че съпругът е изключителен собственик на идеални части от поземлени имоти, придобити по време на брака с лични средства, които имат извънсемеен произход и запазват законовия режим на съпружеска ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини