Определение № 274 от 31.05.2018 г. по т. д. № 193/2018 г.

Спорът е разрешен с Решение № 198 от 18.01.2019 г. по т. д. № 193/2018 г.

Допустимо ли е предявеният осъдителен иск за вземане по договор за банков кредит поради предсрочна изискуемост да бъде уважен, ако предсрочната изискуемост е била обявена на длъжника с връчване на копие от исковата молба на особения му представител, назначен на осн. чл. 47, ал. 6 ГПК?