Определение № 273 от 21.11.2017 г. по т. д. № 1294/2015 г.

Анотация

Въпрос
Допустимо ли е съдът да уважи иск за вземания по договор за банков кредит, предявен по реда на чл. 422 ГПК, в хипотеза на позоваване от ищеца на предсрочна изискуемост на кредита и при липса на разграничение на падежирани и непадежирани погасителни вноски в заявлението на чл. 417 ГПК и в исковата молба само за падежираните неплатени вноски, чиято изискуемост е настъпила преди датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение?

Върховният касационен съд на Република България,Търговска колегия Второ отделение в закрито заседание на десети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при секретар ..... и в присъствието на прокурор .... изслуша докладваното от съдията СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА търговско дело № 1294/2015 г. за да се произнесе, взе предвид:

История на спора

Производството е образувано по касационна жалба на И. А. Ц. срещу решение на Великотърновския апелативен съд от 22 януари 2015 г., постановено по в.гр.д.№ 350/2014 г. в частта, в която е потвърдено Решение № 180 от 20 юни 2014 г. на Окръжен съд Ловеч по гр.д.№ 440/2012 г. по иск на [фирма], предявен по реда на чл. 422 ГПК и са признати за съществуващи вземания по договор за кредит от 23 юли 2007 г. до размер на 15529,98 лв., от които 430,72 лв. главница, 14355,87 лв. лихви за периода от 28 май 2011 г. до 28 май 2012 г., 191,79 лв. наказателни лихви за периода от 28 май 2011 г. до 10 юни 2012 г., законната лихва върху главницата, считано от 11 юни 2012 г. до окончателното плащане на сумата 430, 72 лв., както и в частта, в която ответникът е осъден да заплати на ищеца сумата 551,60 лв. разноски в заповедното производство.

Позиции на страните

Касаторът поддържа, че въззивното решение е недопустимо в обжалваната му част поради произнасяне по непредявен иск за падежирани вноски по договор за банков кредит при позоваване от страна на ищеца на настъпила автоматична предсрочна изискуемост и ЕВЕНТУАЛНО НЕПРАВИЛНО по съображения за нарушение на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Ответникът по касация оспорва жалбата в писмен отговор.

Предходна аргументация

За да постанови обжалваното решение, с което частично е отменен първоинстанционният съдебен акт, отхвърлен е предявеният по реда на чл. 422 ГПК положителен установителен иск за разликата над 15529, 98 лв. до 111896,96 лв. и е потвърдено решението на Окръжен съд Ловеч по гр.д.№ 440/2012 г. в останалата му част, Великотърновският апелативен съд е приел, че към датата на подаване на заявлението за издаване заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК – 10 юни 2012 г. – не е обявена предсрочната изискуемост на целия кредит по договор от 23 юли 2007 г. между страните, поради неупражнено право на банката да направи кредита предсрочно изискуем с изявление до кредитополучателя са ликвидни и изискуеми само вземанията на [фирма] срещу жалбоподателя за 13 погасителни вноски с настъпил падеж съгласно Допълнително ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение
    Решение №153/13.03.2020 по дело №1294/2015
    Допустимо ли е съдът да уважи иск за вземания по договор за банков кредит, предявен по реда на чл. 422 ГПК, в хипотеза на позоваване от ищеца на предсрочна изискуемост на кредита и при липса на разграничение на падежирани и непадежирани погасителни вноски в заявлението на чл. 417 ГПК и…

Цитирани норми и термини