Определение № 268 от 11.06.2018 г. по гр. д. № 2165/2018 г.

Анотация

Въпрос

Налице ли е правен интерес на последващ купувач, който не е страна по договора за покупко-продажба, но след последващи прехвърлителни сделки е придобил право на собственост върху имота, да обжалва решението, с което е обявена за нищожна на основание чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД упълномощителната сделка, послужила при продажбата на недвижимия имот между упълномощителя и първия купувач?


Въпрос

Налице ли е правен интерес на последващ купувач, който не е страна по договора за покупко-продажба, но след последващи прехвърлителни сделки е придобил право на собственост върху имота, да обжалва решението, с което е обявена за нищожна на основание чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД упълномощителната сделка, послужила при продажбата на недвижимия имот между упълномощителя и първия купувач?

Отговор

При обикновено другарство, поради възможността, а не наложителността на еднакво решение по делата на другарите, постановяването на общо въззивно решение и отмяна на първоинстанционното и по отношение на необжалвалите другари на въззивника може да стане на основание на общите за тях факти. Ако те липсват, решението не може да се отмени по отношение на необжалвалия другар. Ако са налице общи факти, по отношение на тях съдът следва да разреши спора по еднакъв за всички другари начин, като всеки от тях има интерес от обжалването на решението.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЕРИК ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдията Райчева ч.гр.д. № 2165 описа за 2018 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Обжалвано е определение № 150 от 15.03.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 111/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено определение № 38 от 16.01.2018 г., постановено по гр.д. № 1/2018 г. на Добричкия окръжен съд в частта за прекратяване производството по делото по жалбите на [фирма], [населено място], общ. Д. и [фирма], [населено място] срещу първоинстанционното решение № 463 от 18.05.2017 г. по гр.д. № 3615/2015 г. на Добричкия районен съд в частите, в които са уважени предявените от Р. С. П. и Г. А. П. срещу П. П. А. искове за нищожност поради липса на съгласие на упълномощителна сделка с нотариално удостоверяване на подписа № 111 от 11.03.2015 г. и с нотариално удостоверено съдържание № 112 от 11.03.2015 г., т. 1, акт № 3 на нотариус с рег. /№/, и за недействителност поради сключването му от мним представител на продавачите на договор за продажба по нот. акт № 172, т. I, рег. № 1486, дело № 115/2015 г. и на договор за продажба, сключен на 22.04.2015 г. с нотариален акт № 173, т. I, рег. № 1487, д. № 116/2015 г. – двата на нотариус с рег./ №/ и район на действие Д..

Частният жалбоподател – [фирма], със седалище в [населено място], чрез процесуалния си представител юрк. Е. Г., поддържа доводи за неправилност на определението и сочи, че касационно обжалване на определението следва да се допусне по поставените в изложението въпроси.

Частният жалбоподател – [фирма] със седалище в [населено място], [община], чрез процесуалния си представител адв. П. П., поддържа, че определението на въззивния съд е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и сочи, че касационно обжалване следва да се допусне по поставените в изложението въпроси.

В писмен отговор ответниците – Р. С. П. и Г. А. П. и двете с адрес в [населено място], чрез процесуалния си представител адв. Н. С., оспорват жалбите и поддържат, че касационно обжалване на въззивното определение не следва да се допуска.
Обжалвано е определение № 150 от 15.03.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 111/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено определение № 38 от 16.01.2018 г., постановено по гр.д. № 1/2018 г. на Добричкия окръжен съд в частта за прекратяване производството по делото по жалбите на [фирма], [населено място], общ. Д. и [фирма], [населено място] срещу първоинстанционното решение № 463 от 18.05.2017 г. по гр.д. № 3615/2015 г. на Добричкия районен съд в частите, в които са уважени предявените от Р. С. П. и Г. А. П. срещу П. П. А. искове за нищожност поради липса на съгласие на упълномощителна сделка с нотариално удостоверяване на подписа № 111 от 11.03.2015 г. и с нотариално удостоверено съдържание № 112 от 11.03.2015 г., т. 1, акт № 3 на нотариус с рег. /№/, и за недействителност поради сключването му от мним представител на продавачите на договор за продажба по нот. акт № 172, т. I, рег. № 1486, дело № 115/2015 г. и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове