Определение № 264 от 23.05.2019 г. по гр. д. № 818/2019 г.

Спорът е разрешен с Решение №105/04.10.2019 по дело №818/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Кои са критериите, по които се преценява дали построеното е изцяло извън обема на учредено право на строеж /построен е изцяло различен обект от този, за който е учредена суперфицията/ или дали е надхъвърлен /частично извън/ обема на правото на строеж и кой придобива собствеността във всяка от двете хипотези?


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 818 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. Х. С. чрез пълномощника й адвокат Д. Д. против решение № 210 от 26.11.2018 г., постановено по гр.д. № 235 по описа за 2018 г. на Окръжен съд-Кърджали, с което е отменено решение № 238 от 29.05.2018 г. по гр.д. № 1419/2017 г. на Районен съд-Кърджали и вместо него е постановено друго за отхвърляне на предявените от В. Х. С. против З. В. М., М. Г. М., Д. В. С. и М. Г. С. иск за прогласяване нищожността на основание чл. 75, ал. 2 ЗН на договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, обективиран в акт № * от *** г., том *, рег.№ *, нот.д. № */* г. на нотариус с рег. № *, евентуален иск за прогласяване нищожността на същия договор поради неспазване на предписаната от закона форма, ревадикационен иск против З. В. М. и М. Г. М. по отношение на 4/6 ид.ч. от южната част на масивна двуфамилна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 92 кв.м. ведно с ½ ид.ч. от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор *** и ревандикационен иск против Д. В. С. и М. по отношение на северната част на масивна двуфамилна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 92 кв.м. ведно с ½ ид.ч. от общите части на сграда и от правото на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо поземлен имот с идентификатор ***.

З. В. М., М. Г. М., Д. В. С. и М. Г. С. са подали чрез пълномощника си адвокат Г. Б. отговор на касационната жалба по реда и в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, в който оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендират възстановяване на направените разноски.

Мотиви

За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване, касационният съд съобрази следното:

При постановяване на решението си въззивният съд е приел за установено, че ищцата и съпругът й В. П. С. са придобили собствеността на поземления имот, за което е издаден нотариален акт от 1994 г., като след смъртта на В. С. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини