Определение № 243 от 26.07.2018 г. по гр. д. № 2850/2018 г.

Анотация

Въпрос
Допустимостта на бъдещият иск процесуална предпоставка ли е за разглеждане на молбата за обезпечение на бъдещ иск на основание чл. 390, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./?
Отговор

Допустимостта на бъдещия иск е предпоставка за допускане на обезпечението, а не е предпоставка за разглеждането на молбата за допускане на обезпечение.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:
Симеон Чаначев

Членове:
Диана Хитова, Александър Цонев

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 2850/2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на КПКОНПИ срещу въззивно определение на САС, ГО-1 състав, с което е потвърдено определение за прекратяване на производство по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск на основание чл. 390, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./, във връзка с пар. 5 ПЗР ЗОПДНПИ.

По приетото от въззивния съд, че бъдещият иск е недопустим, откъдето молбата за допускане на обезпечение следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати, частният жалбоподател е изложил доводи за неправилност и във връзка с тях в изложението си твърди противоречие между приетото от въззивния съд и практиката на ВКС по въпроса дали недопустимостта на бъдещия иск може да обуслови недопустимост на молбата за допускане на обезпечение.

Касационен въпрос и мотиви

Трайна и непротиворечива е практиката на ВКС (включително установена с т.р. №6-14- ОСГТК), че допустимостта на бъдещия иск е предпоставка за допускане на обезпечението, а не е предпоставка за разглеждането на молбата за допускане на обезпечение (виж т.5 от т.р.№6-14-ОСГТК).

Тъй като в случая въззивният съд не се е съобразил със задължителната практика, а е приел обратното, че допустимостта на бъдещият иск е процесуална предпоставка за разглеждане на молбата, то е налице противоречие със задължителната практика на ВКС и касационното обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК.

След като обжалваното определение противоречи на задължителната практика на ВКС, то е неправилно и следва да се отмени като заедно с него се отмени и преграждащото определение на Б., с което съдът вместо да се произнесе по основателността на молбата за допускане на обезпечение, неправилно е прекратил производството по делото.

Диспозитив

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 15/03.07.2018г. по СП 13/2018г. на САС, ГО-1 състав.

ОТМЕНЯ определение № № 15/03.07.2018г. по СП 13/2018г. на САС, ГО-1 състав и определение №2876/12.06.2018г., постановено по ч.гр.д. 119/2018г. на Благоевградски окръжен съд и ВРЪЩА делото на Б. за разглеждане на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини