Определение № 147 от 27.03.2018 г. по гр. д. № 3758/2017 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Има ли отчуждително действие влезлия в сила дворищно-регулационен план по ЗТСУ и може ли да се приеме,че регулацията не е приложена поради незаемане на придаваемата част от единия имот към другия и отчуждителното действие на плана е прекратено по силата на пар. 8, ал. 1 ПР ЗУТ в хипотеза, при която собственикът на урегулираните с плана имоти, от единия от които се придава площ към другия, е един и същ и конкретно в случаите на имоти-държавна собственост, и запазва ли се отчуждителното действие за придаваемата част от единия към другия имот при последваща промяна на собствеността и продажба от държавата на единия УПИ на друго лице?
Възниква ли задължение за уреждане на регулационни сметки, за прилагане на регулацията, между новите собственици на УПИ, след като всеки един от приобретателите е заплатил цената на конкретния УПИ на предходния един и същи собственик на двете УПИ?
Непоставянето или непреместването на ограда по вътрешната регулационна линия между два УПИ, собственост на едно и също лице, основание ли е да се приеме, че не е приложен влезлия в сила план за регулация по отношение тези УПИ поради незаемане на придадената площ от единия имот, докато е налице единство на собственика, а впоследствие при преминаване на собствеността в патримониума на различни лица и непоставянето, респ. непреместването на оградата по регулационните линии на имота въпрос на заемане на придаваемата част като основание за приложение по плана ли е или е въпрос на владение на реална част от чуждия парцел?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите