Определение №1441 от 16.12.2015 г. по гр. д. № 3848/2015 г.

Касационното обжалване е допуснато и приключва с Решение № 154 от 24.08.2016 г. по гр. д. № 3848 / 2015 г.

Анотация

Въпрос
Децата на купувача, които са пълнолетни, но не са задомени, не са членове на семейството, поради което техните жилищни нужди не подлежат на съобразяване при продажба на жилището.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 14.10.2015 (четиринадесети октомври две хиляди и петнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3848 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на подадена от И. Т. В. касационна жалба с вх. № 5153/16.02.2015 година и подадена от С. П. В. насрещна такава с вх. № 12 148/20.04.2015 година, двете срещу решение № 4/05.01.2015 година на Окръжен съд Варна, постановено по гр. д. № 2306/2014 година.

С обжалваното решение е потвърдено решение № 3 772/16.07.2014 година на Районен съд Варна, ХІ състав, постановено по гр. д. № 199/2014 година, в частта му, с която И. Т. В. е осъден да заплати на С. П. В. сумата от 6000.00 €, квалифицирана като неустойка, за неизпълнение на задължение по предварителен договор от 19.09.207 година, за покупко-продажба на имот № 0206, намиращ се в местността „П.”, в землището на [населено място], [община], с площ от 600.00 м2, сключен между В. и наследодателя на В.. Заедно с това първоинстанционното решение е отменено в частта му, с която И. Т. В. е осъден да заплати на С. П. В. сумата от 6000.00 €, квалифицирана като заплатена на отпаднало основание, поради разваляне на посочения предварителен договор и е постановено друго такова, с което искът за заплащане на тази сума е отхвърлен като погасен по давност.

С подадената от него касационна жалба И. Т. В. атакува въззивното решение в частта му, с която е осъден да заплати на В. сумата от 6000.00 € като твърди, че в тази си част то е незаконосъобразно и необосновано, тъй като вземането било погасено с изтичане на предвидената в чл. 111, б. „б” ЗЗД тригодишна давност, считано от 15.01.2009 година. Сочи, че в нарушение на съдопроизводствените правила нито първата, нито въззивната инстанция са се произнесли по това негово възражение. Поискал е въззивното решение да бъде отменено в тази му част и да се постанови друго, с което искът да бъде отхвърлен. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК Василев е посочил, че са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Ответницата по тази касационна жалба С. П. В. не е подала отговор на същата като не изразила становище по допустимостта и допустимостта й.

С подадената от С. П. В. насрещна касационна жалба решението на Окръжен съд Варна е атакува в частта му, с която предявеният от нея срещу И. Т. В. иск за заплащане на сумата от 6000.00 €, квалифицирана като заплатена на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини