Определение № 109 от 29.01.2016 г. по гр. д. № 117/2016 г.

Касационното обжалване е допуснато и приключва с Решение № 210 от 19.09.2016 г. по гр. д. № 861 / 2016 г.

Анотация

Въпрос
Дали лицето заемащо длъжността „Председател на ТЕЛК” е част от ръководството на съответното лечебно заведение, към което е структурирана комисията, по смисъла на § 1, т. 3 ДР КТ и приложима ли е по отношение на него възможността за прекратяване на трудовото му правоотношение по реда на чл. 328, ал. 2 КТ?

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 27.01.2016 (двадесет и седми януари две хиляди и шестнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 117 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК и е образувано по повод на подадена от В. Н. Н. срещу решение № 384/30.09.2015 година на Окръжен съд Хасково, постановено по гр. д. № 435/2015 година, касационна жалба с вх. № 10 106/29.10.2015 година.

С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Хасково след отмяна на решение № 157/29.04.2015 година на Районен съд Димитровград, постановено по гр. д. № 34/2015 година е отхвърлил предявените от В. Н. Н. срещу [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ, с които е поискал да бъде признато за незаконно уволнението му от длъжността „Председател на ТЕЛК”, извършено със заповед № 687/02.09.2014 година на управителя на лечебното заведение, на основание чл. 328, ал. 2 КТ като същото бъде отменено и да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност.

В подадената от В. Н. Н. касационна жалба са изложени твърдения, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, а също така и че е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено и да се постанови друго, с което предявените от В. Н. Н. срещу [фирма] [населено място] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ искове да бъдат уважени. В изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК В. Н. Н. е посочил, че са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба [фирма] [населено място] не е подал отговор на същата, с който да изрази становище по допустимостта и основателността на същата.

В. Н. Н. е бил уведомен за обжалваното решение на 05.10.2015 година, а подадената от него касационна жалба е с вх. № 10 106/29.10.2015 година. Поради това е спазен предвидения от чл. 283, изр. 1 ГПК преклузивен срок за обжалване като жалбата отговаря на формалните изисквания на чл. 284 ГПК. Същата е подадена от надлежна страна, поради което е допустима.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, преценявайки въпросите посочени от жалбоподателя в подаденото от него изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, намира ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини