Закон за планово изграждане на населените места /отм./

Свързани съдебни актове
Кликни върху линка на разпоредбата, за да видиш съдебните актове, свързани с нея
AJAX progress indicator
Категории
 • чл. 40 ЗПИНМ /отм./
  Чл. 40. (Изм. - Изв., бр. 68 от 1959 г.) Парцелите по дворищно-регулационния план не могат да се разделят по съдебен ред или чрез доброволна делба на части с размери по-малки от предвидените по действуващите разпоредби и преди съответните дялове да бъдат обособени по законния ред в самостоятелни парцели.
  Такива части не могат да бъдат предмет на отчуждителни сделки, на завети и на придобивна давност. Такива части от парцели могат да бъдат предмет на отчуждителни сделки или завети, ако се включат в съседен парцел при спазване на действуващите разпоредби.
 • чл. 40, ал. 1 ЗПИНМ /отм./
  Чл. 40. (Изм. - Изв., бр. 68 от 1959 г.) Парцелите по дворищно-регулационния план не могат да се разделят по съдебен ред или чрез доброволна делба на части с размери по-малки от предвидените по действуващите разпоредби и преди съответните дялове да бъдат обособени по законния ред в самостоятелни парцели.
 • чл. 40, ал. 2 ЗПИНМ /отм./
  Чл. 40. (Изм. - Изв., бр. 68 от 1959 г.) [...] Такива части не могат да бъдат предмет на отчуждителни сделки, на завети и на придобивна давност. Такива части от парцели могат да бъдат предмет на отчуждителни сделки или завети, ако се включат в съседен парцел при спазване на действуващите разпоредби.