Закон за планово изграждане на населените места /отм./

Свързани съдебни актове
Кликни върху линка на разпоредбата, за да видиш съдебните актове, свързани с нея
[glossary cat=”zpinm” itemspage=”all” letter=”all” related=”0″ no_desc=”0″ hide_terms=”0″ hide_abbrevs=”0″ hide_synonyms=”0″ glossary_index_style=”classic-excerpt” disable_listnav=”1″]