Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (2012 г.) /отм./

[glossary cat=”zopdippd” itemspage=”all” letter=”all” related=”0″ no_desc=”0″ hide_terms=”0″ hide_abbrevs=”0″ hide_synonyms=”0″ glossary_index_style=”classic-excerpt” disable_listnav=”1″][glossary cat=”zopdippddr” itemspage=”all” letter=”all” related=”0″ no_desc=”0″ hide_terms=”0″ hide_abbrevs=”0″ hide_synonyms=”0″ glossary_index_style=”classic-excerpt” disable_listnav=”1″]