Закон за давността /отм./

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 34 от Закона за давността /отм./
    34. Може още да се придобиватъ чрезъ давность правото на собственость и другите вещни права върху недвижими имущества съ непрекъснато владение въ продължение на двадесеть години, безъ да има нужда отъ юридическо основание и добросъвестность.