Валутен закон

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 12, ал. 1 ВЗ
    Курсове на чуждестранните валути към лева
    Чл. 12. (1) Българската народна банка котира ежедневно курсовете на определени от нея чуждестранни валути към лева, които се ползват за счетоводни и статистически цели.