Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

[glossary cat=”ttzcsi” itemspage=”all” letter=”all” related=”0″ no_desc=”0″ hide_terms=”0″ hide_abbrevs=”0″ hide_synonyms=”0″ glossary_index_style=”classic-excerpt” disable_listnav=”1″]