Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 32а ал. 4 ПВ

Чл. 32а. […] (4) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н” към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о”.

чл. 32а ал. 4 ПВ

Чл. 32а. […] (4) Определението за отказ се връчва на заинтересуваното лице срещу подпис. Жалбата срещу отказа и влязлото в сила определение на окръжния съд се записват в регистъра за отказите по чл. 33, буква „н” към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в книгата по чл. 33, буква „о”.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Трябва ли молителят в производството по вписване на удостоверение по чл. 264з, ал. 4 ТЗ да представя други документи : нотариални актове, договори, съдебни решения, скици, схеми, удостоверения за данъчна оценка и т.н.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Десислава Добрева

Определение №****/**.**.2017 по дело №****/2017

„ 1/ Подлежат ли на вписване удостоверения, издадени от Търговския регистър към АВ за прехвърляне на търговско предприятие по реда на чл. 15 ТЗ, в имотния регистър по партида на имота, служещ за обезпечение на задължение към прехвърленото търговско предприятие, и по партидата на ипотекарния длъжник, ипотекирал свой собствен имот, като обезпечение на задължение към прехвърленото търговско предприятие?; 2/ Подлежи ли при прехвърляне на търговско предприятие, в имуществото на което са включени вземания, обезпечени с договорна/законна ипотека, удостоверението по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г, ал. 1 ТЗ на вписване по смисъла на чл. 4, б.“л“ ПВ?; 3/ При прехвърляне на търговско предприятие, в имуществото на което са включени вземания, обезпечени с договорна/законна ипотека, следва ли да се приложи чл. 171 ЗЗД?“ Въпросите са въведени при позоваване на селективни критерии за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Кристияна Генковска

Тълкувателно решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012

По спорни въпроси на вписванията, извършвани по Правилника за вписванията (ПВ).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Борис Илиев

пар. 2 ДР ЗННД, пар. 5 т. 31 ДР ЗУТ, пар. 6 ПР ЗУТ, пар. 7 ПР ЗУТ, пар. 8 ПР ЗУТ, чл. 1 ГПК, чл. 101 ал. 1 изр. 2 ГПК, чл. 101 ал. 3 ГПК, чл. 101 ГПК, чл. 102 ГПК, чл. 104 ЗВ, чл. 105 ЗВ, чл. 112 ал. 3 предл. второ ЗВ, чл. 12 ал. 1 изр. 2 ПВ, чл. 12 ал. 2 ПВ, чл. 12 ПВ, чл. 128 ЗСВ, чл. 129 ал. 2 ГПК, чл. 129 ГПК, чл. 18 ЗЗД, чл. 19 ал. 1 ПВ, чл. 193 ал. 1 ЗУТ, чл. 193 ал. 2 ЗУТ, чл. 193 ЗУТ, чл. 21 ПВ, чл. 210 ЗУТ, чл. 211 ЗУТ, чл. 23 ПВ, чл. 24 б. а ПВ, чл. 24 ПВ, чл. 25 ал. 5 ЗННД, чл. 25 ПВ, чл. 26 ПВ, чл. 263в ал. 1 ТЗ, чл. 263в ТЗ, чл. 263г ал. 1 ТЗ, чл. 263г ТЗ, чл. 263з ал. 1 ТЗ, чл. 263и ТЗ, чл. 264 ДОПК, чл. 274 ал. 3 ГПК, чл. 278 ал. 2 ГПК, чл. 278 ал. 2 изр. 1 ГПК, чл. 287 ЗЕС, чл. 3 ал. 1 ПВ, чл. 3 ТДТС, чл. 30 ПВ, чл. 32а ал. 1 ПВ, чл. 32а ал. 4 ПВ, чл. 32а ПВ, чл. 33 ЗМДТ, чл. 4 б. а ПВ, чл. 4 б. б ПВ, чл. 4 б. з ПВ, чл. 4 б. з ПВ, чл. 4 б. и ПВ, чл. 4 ПВ, чл. 449 ал. 2 ГПК, чл. 530 ГПК, чл. 531 ал. 1 ГПК, чл. 540 ГПК, чл. 541 ГПК, чл. 569 ГПК, чл. 569 т. 5 ГПК, чл. 569 т. 5 ГПК, чл. 570 ал. 1 ГПК, чл. 571 ГПК, чл. 577 ал. 2 ГПК, чл. 577 ал. 3 ГПК, чл. 577 ГПК, чл. 6 ал. 1 б. а ПВ, чл. 6 ал. 1 б. в ПВ, чл. 6 ал. 1 ПВ, чл. 6 ал. 3 ПВ, чл. 6 ПВ, чл. 60 ЗК, чл. 64 ЗЕ, чл. 7 ПВ, чл. 73 ал. 1 ЗКИР, чл. 73 ал. 1 ТЗ, чл. 73 ал. 4 ТЗ, чл. 73 ал. 5 ТЗ, чл. 73 ГПК, чл. 74 ал. 1 ЗКИР, чл. 77 ал. 2 т. 1 ЗКИР, чл. 8 ал. 1 ПВ, чл. 83 ал. 2 ГПК, чл. 89 ЗУТ, чл. 9 ал. 1 ПВ, чл. 9 ПВ, чл. 92 ЗУТ, чл. 96 ал. 3 ЗННД, чл. 96 ЗННД, чл. 97 ЗННД

Определение №****/**.**.2009 по дело №****/2008

как следва да се тълкуват разпоредбите на пар. 12, пар. 28, ал. 1 и пар. 29, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ, пар. 36 и пар. 6д ППЗСПЗЗ във вр. чл. 264 и 265 ДОПК е от значение за точното прилагане на закона-чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Любка Богданова

Определение №****/**.**.2009 по дело №****/2008

как следва да бъдат тълкувани разпоредбите на пар.12, пар.28, ал. 1 и пар.29, ал. 1 ПЗР ЗСПЗЗ, пар.35 и пар.6д ППЗСПЗЗ във връзката им с чл. 264 и чл. 265 ДОПК, ще доведе до точното прилагане на закона и развитие на правото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право