Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добър ден! Моля, влезте в профила си!

чл. 1 ПВ

1. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.

чл. 1 ПВ

1. Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

При липса на въведен „Имотен регистър“ и продължаващо вписване при условията на Правилника за вписванията по партида на собственика /персонална, а не реална система на вписванията/, може ли да се приеме, че вписването на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот няма оповестително действие, само на основание на това, че след издаването на нотариален акт за поправка на грешка в първоначалния нотариален акт относно землището, в който се намира имотът, не е била създадена нова помощна имотна партида, а нотариалният акт за поправка на грешката е отбелязан в първоначално създадената за имота помощна партида? Въпросът е свързан с това, при действаща персонална система на вписванията, какво е правното значение на помощната имотна партида по чл. 33б ПВ за валидността и действието на вписването на актове по чл. 4, б. а ПВ.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019

По приложението на чл. 269 ГПК и задължението на въззивния съд да изложи мотиви по всички доводи във въззивната жалба и да обсъди доказателствата, относими към конкретно въведените основания за неправилност на първоинстанционното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бранислава Павлова

Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

Правото на участие на страните в исковото производство е гарантирано с разпоредбите, уреждащи начина на призоваване. Разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 1 ГПК регламентират мястото на връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, вписани в съответния регистър, а именно на последния, посочен в регистъра, адрес. Съгласно чл. 50, ал. 3 ГПК връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме, като при удостоверяване на връчването връчителят е длъжен да посочи имената и длъжността на получателя. При положение, че е допустимо връчване на работник или служител в канцеларията на съда, то по аргумент на по-силното основание, дружеството следва да се счита за редовно призовано, ако заместник-председателят на Съвета на директорите получи книжата на регистрирания в търговския регистър адрес на управление на дружеството. Доколкото разпоредбите на чл. 48 ГПК /отм./ и чл. 50, ал. 3 ГПК не изискват упълномощаване на лицето, получило съобщението или призовката /работника или служителя/, като условие за редовност на връчването /призоваването/, подобно изискване не може да се поставя и за заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Василева

Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2016

Относно последиците на заличаване на вписана възбрана при условията на чл. 382, ал. 2 ГПК /отм./ съпоставено с визираните за това предпоставки на чл. 494, ал. 2, изр. 3 ГПК, дали освобождаването на имота от изпълнение настъпва по силата на закона или по силата на разпореждането на ЧСИ, респ. по силата на вписването в Службата по вписванията по искане на ЧСИ?

Относно допустимостта на вписване на изпълнителна възбрана, извършване на опис и изнасяне на публична продан на недвижим имот, който към датата на постъпване на искането на ЧСИ за вписване на възбраната не принадлежи на длъжника и противопоставимостта на правата на трети лица, придобити преди вписване на възбраната по изпълнителното дело.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емануела Балевска

Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС?
2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС?
3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето право?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Теодора Гроздева

Определение №****/**.**.2014 по дело №****/2014

„Прилага ли се разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ДОПК

при вписване на постановление за възлагане на недвижим имот?” и „Касае ли разпоредбата на чл. 264, ал. 1 ДОПК приобретателя на вещни права при придобиване на имота чрез публична продан?”, като позоваването е на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и евентуално на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. Същевременно е налице позоваване и на основанието на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по посочените по-горе два въпроса, както и по въпросите „При процедура по вписване на постановление за възлагане на недвижим имот в имотния регистър и постановен отказ на съдията по вписванията – кой е компетентен да се произнесе при позоваване на изтекла погасителна давност за публичните задължения?”; „Следва ли купувачът на имота, изнесен на публична продан, да заплати публичните задължения на собственика на имота.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

12 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право