Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

[glossary cat=”puorme” itemspage=”all” letter=”all” related=”0″ no_desc=”0″ hide_terms=”0″ hide_abbrevs=”0″ hide_synonyms=”0″ glossary_index_style=”classic-excerpt” disable_listnav=”1″]