Конвенция за правата на детето

AJAX progress indicator
Категории
  • чл. 9, ал. 3 КПД
    Член 9 [...] 3. Държавите-страни по Конвенцията, зачитат правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно освен ако това противоречи на висшите интереси на детето.