image_pdfimage_print
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 349 от 03.07.2019 г. по т. д. № 2466/2018 г.

Включват ли се в застрахователната сума по застраховка "Гражданска отговорност" на осн. чл. 429 КЗ / в сила от 01.01.2016г./ лихвите за забава за периода от настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице?
Решение

Решение № 186 от 08.06.2018 г. по т. д. № 2424/2017 г.

За приложението на принципа на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./
Определение

Определение № 287 от 05.06.2018 г. по т. д. № 2281/2017 г.

Допустимо ли е при наличие на задължителна съдебна практика относно приетия процент на съпричиняване на едно от пострадалите лица, то при определяне на съпричиняването от страна на другите пострадали и идентичен механизъм на настъпване на вредоносното събитие, да се определя различна степен на съпричиняване?
Решение

Решение № 63 от 04.06.2018 г. по т. д. № 2192/2017 г.

Относно преценка доказателствената сила на актовете на органите в досъдебното производство и на събраните в наказателно производство, водено срещу прекия причинител на увреждането, доказателства.
Относно доказване за механизма на пътно-транспортното произшествие в производството по реализиране пряката отговорност на застрахователя по реда на чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./
Решение

Решение № 183 от 22.12.2017 г. по т. д. № 746/2017 г.

Вписването по реда на чл. 294, ал. 1 КЗ на прекратяване на застрахователно правоотношение, има ли значение за доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата по чл. 260, ал. 2 КЗ /отм./ вр. чл. 202, ал. 2 КЗ /отм./?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО