Решение

Решение № 186 от 08.06.2018 г. по т. д. № 2424/2017 г.

За приложението на принципа на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД при определяне на размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен иск срещу застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./
Определение

Определение № 287 от 05.06.2018 г. по т. д. № 2281/2017 г.

Допустимо ли е при наличие на задължителна съдебна практика относно приетия процент на съпричиняване на едно от пострадалите лица, то при определяне на съпричиняването от страна на другите пострадали и идентичен механизъм на настъпване на вредоносното събитие, да се определя различна степен на съпричиняване?
Решение

Решение № 63 от 04.06.2018 г. по т. д. № 2192/2017 г.

Относно преценка доказателствената сила на актовете на органите в досъдебното производство и на събраните в наказателно производство, водено срещу прекия причинител на увреждането, доказателства.
Относно доказване за механизма на пътно-транспортното произшествие в производството по реализиране пряката отговорност на застрахователя по реда на чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./
Решение

Решение № 183 от 22.12.2017 г. по т. д. № 746/2017 г.

Вписването по реда на чл. 294, ал. 1 КЗ на прекратяване на застрахователно правоотношение, има ли значение за доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата по чл. 260, ал. 2 КЗ /отм./ вр. чл. 202, ал. 2 КЗ /отм./?
Решение

Решение № 107 от 01.09.2017 г. по т. д. № 441/2016 г.

При независимо причиняване на вредата от двама делинквенти, всеки от тях застрахован със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” при различен застраховател, сключеното споразумение на пострадалите за обезщетяване на вредите от деликта със застрахователя на единия делинквент, погасява ли правото им да търсят обезщетение за понесените вреди от застрахователя на втория делинквент?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО