image_pdfimage_print
Определение

Определение № 293 от 06.06.2018 г. по гр. д. № 361/2018 г.

По какъв начин следва да се докаже, че даден държавен имот е бил предоставен за стопанисване и управление на държавно предприятие като предпоставка за придобиването му от търговското дружество, в което е преобразувано предприятието, на основание чл. 17а ЗППДОбП /отм./?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. по тълк. д. № 4/2014 г.

По някои въпроси на гражданския процес:
1. Относно цената на някои искове.
2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост.
3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 9/2013 от 11.11.2014 г. по тълк. д. № 9/2013 г.

Следва ли кредиторите на приватизиращо се предприятие, изрично, съгласно пар. 6а ПЗР ЗППДОП /отм./, да уведомят органа по чл. 3 ЗППДОП /отм./ за своите вземания, ако те са му известни?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО