Трудово право

Дела, третиращи въпроси на трудовото право

Решение № 131 от 23.07.2019 г. по гр. д. № 2963/2018 г.

Задължен ли е работодателят да обяви извършването на съкращение и задължен ли е да изиска от работниците и служителите информация за образованието и квалификациите, които притежават преди да открие процедура по подбор?

Решение № 96 от 22.07.2019 г. по гр. д. № 2116/2018 г.

Намират ли приложение изискванията за брой посещения, продължителност на издирване на лицето, период от един месец между двете отделни търсения, справки за регистрирани адреси и изведени от съдебната практика по чл. 47, ал. 1 ГПК и чл. 47, ал. 2 ГПК в редакция действаща към 23.10.2015 г. /редакция от 03.07.2015 г./ в процедурата по чл. 193, ал. 1 КТ?

Решение № 29 от 11.07.2019 г. по гр. д. № 1865/2018 г.

Подлежат ли на приспадане от обезщетението по чл. 200 КТ получени от пострадалия или от неговите наследници суми по застраховка „Гражданска отговорност” въз основа на същите факти, на които се основава и претенцията по чл. 200 КТ?

Решение № 65 от 03.07.2019 г. по гр. д. № 1666/2018 г.

Следва ли работодателят да извършва проверка за подходяща работа за трудоустрояване на работник, който е със 100 % трайно намалена работоспособност?

Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г.

Кои са материалноправните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието, когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков клон (офис), единият от който се закрива и където работи уволненият?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО