Въззивно производство

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на въззивното обжалване в гражданския процес

Решение

Решение № 320 от 30.11.2018 г. по т. д. № 2998/2017 г.

За правомощията на въззивната инстанция при разглеждане и решаване на делото, предвид разпоредбата на чл. 269 ГПК.
Определение

Определение № 490 от 08.10.2018 г. по т. д. № 280/2018 г.

Може ли въззивният съд да тълкува Тълкувателно решение на Върховния касационен съд? За характера и обхвата на упражняваната от въззивния съд дейност в хипотеза на постановено задължително тълкувателно решение по приложима за конкретен казус правна норма.
Решение

Решение № 111 от 03.11.2015 г. по т. д. № 1544 / 2014 г.

Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/.
Относно доказателствената тежест и начина на доказване на прекратяване на трудовото правоотношение.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.

Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Решение № 103 от 20.06.2013 г. по търг. д. № 850/2012 г.

За правомощията на въззивния съд, когато приеме, че искът има друга правна квалификация от дадената от първоинстанционния съд.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО