Цена на иска

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на цената на иска в гражданския процес

Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 3/2014 от 27.10.2014 г. по тълк. д. № 3/2014 г.

Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за деноминация на лева / 05.07.1999 г./ спрямо числовата стойност на определената по реда на чл. 55 ГПК /отм./ -чл. 58 ГПК / отм./ окончателна цена на иска, в хода на производството за преценка за допустимостта на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2 ГПК?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО