image_pdfimage_print

Решение №263/29.11.2019 по дело №1177/2019

Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал по делото и да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, като изготви собствени мотиви?
Решение на общо събрание

Тълкувателно постановление № 1/2016 от 16.01.2019 г. по тълк. д. № 1/2016 г.

На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1 ЗЗДискр, т.1 и т.2, за установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?
Решение

Решение № 144 от 08.06.2018 г. по гр. д. № 4603/2016 г.

Какъв е обемът на отговорността на работодателя и на конкретния служител, извършил акта на дискриминация?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 85 от 13.09.2016 г. по гр. д. № 4328/2015 г.

Задължен ли е работодателят, при определяне на критерии за оценка на труда и за изпълнение на трудовите задължения, свързани в определяне на допълнителното трудово възнаграждение на работниците и служителите, във Вътрешните правила за работната заплата, да предвиди отделни критерии за всяко едно от лицата, заемащи една и съща длъжност или е възможно за тези лица да се определят общи критерии?
В кои случаи тези критерии биха могли да доведат до нарушение на установеното в чл. 14, ал. 3 ЗЗДискр задължение на работодателя?
Как се разпределя доказателствената тежест, съгласно правилото на чл. 9 ЗЗДискр?
Решение

Решение № 231 от 31.03.2010 г. по гр. д. № 204/2009 г.

Относно точното тълкуване на понятията „пряка и непряка дискриминация“ и „равенство в третирането“ на лишените от свобода.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО