Непозволено увреждане

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на непозволено увреждане (деликтна отговорност) в облигационното право

Решение №20/11.02.2020 по дело №247/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл.52 от ЗЗД.

Решение №260/14.02.2020 по дело №449/2019

Длъжен ли е съдът да обсъди какви са законовите условия и ред за подлагане на медицинска дейност по установяване и лечение на психично заболяване, когато по иска с правна квалификация чл. 49 ЗЗД ищецът твърди, че те са били нарушени от лекари в състава на ответното лечебно заведение и претендира обезщетение за неимуществени вреди?

Решение №11/06.02.2020 по дело №2798/2019

Съизмерима ли е вредата по чл.441 ГПК вр. чл.45 ЗЗД вр. чл.74, ал.1 ЗЧСИ със законната лихва по чл.86 ЗЗД, респ. освободен ли е ищецът от доказването на размера ѝ?

Решение №147/07.02.2020 по дело №3124/2018

Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл.52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди?

Решение №6/07.02.2020 по дело №509/2019

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл.52 от ЗЗД.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО