Непозволено увреждане

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на непозволено увреждане (деликтна отговорност) в облигационното право

Решение № 124 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 3057/2018 г.

Отговаря ли общината за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистено от сняг и/или лед улично платно?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 569 от 10.07.2019 г. по гр. д. № 1886/2019 г.

Длъжно ли е Народното събрание да уреди последиците от обявен за противоконституционен закон, когато от действията на същия е засегната имуществената сфера на частноправни субекти или разполага с дискрецията да реши дали да ги уреди, и представлява ли бездействието на Народното събрание в такъв случай противоправно поведение, което поражда деликтна отговорност?

Решение № 63 от 08.07.2019 г. по т. д. № 2013/2018 г.

При прилагането на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, редукцията на дължимото обезщетение към кой размер се прилага, към преценения от съда за справедлив или към претендирания?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 524 от 17.06.2019 г. по гр. д. № 1732/2019 г.

Отговаря ли държавата за вреди, претендирани от законодателна дейност на Народното събрание, изразяваща се в приемане на противоконституционна норма и в бездействие при изпълнение на задължението по чл. 22, ал. 4 ЗКС за уреждане на правните последици от противоконституционна норма?

Решение № 64 от 16.05.2019 г. по т. д. № 1781/2018 г.

Относно приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, предпоставките за намаляване на обезщетението за неимуществени вреди при принос на пострадалото лице за вредоносния резултат и доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО