Анна Божкова

  Дела, докладвани от върховен съдия Анна Божкова

  Решение на общо събрание

  Тълкувателно решение № 88 от 28.02.1984 г.

  Oткога започва да тече давностният срок за погасяване на вземането по договора за продажба на вещи по чл. 197 ЗЗД, когато има уговорен и гаранционен срок - след изтичане на гаранционния срок или от предаването на вещта?

  НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО